• COVID-19,  obowiązki,  prawo pracy,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

  Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia życia społecznego szybko spowodowały poważny zastój gospodarczy, który zagraża stabilności finansowej wielu polskich przedsiębiorstw. Tym samym zaistniała również groźba likwidacji stanowisk pracy i kryzysu w niektórych sektorach gospodarki. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom pandemii Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej rozpoczął program Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Rozwiązania dla mikro,…

 • COVID-19,  obowiązki,  prawo cywilne,  spółki,  umowy,  zobowiązania

  Zawieszenie działalności gospodarczej w obliczu pandemii koronawirusa

  Pandemia koronawirusa spowodowała głęboki zastój gospodarczy i uniemożliwiła znacznej części przedsiębiorców normalne prowadzenie swych działalności. Wielu z nich zdecydowało się na skorzystanie z możliwości jakie daje ustawa prawo przedsiębiorców i zawiesiło działalność gospodarczą. Czy to dobre rozwiązanie? Czy może skorzystać z niego każdy przedsiębiorca? Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej? Zawieszenie działalności gospodarczej to przerwa w jej prowadzeniu, wynikiem której przedsiębiorca…

 • COVID-19,  obowiązki,  prawo pracy

  Badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników wobec pandemii koronawirusa

  Zgodnie z przepisami polskiego prawa pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Czy te zapisy są jednak wykonalne w dobie pandemii koronawirusa? Kodeks pracy wyraźnie określa zakres obowiązkowych badań, do jakich zobligowany jest pracownik przed podjęciem pracy. Są to mianowicie: Badania wstępne dla przyjmowanych pracowników Badania…

 • COVID-19,  obowiązki

  Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

  W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało szczegółowe wytyczne, które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach. Dotyczą one zarówno prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, jak też rodziców. Najważniejsze wytyczne dla organów prowadzących instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi, to: Możliwość ograniczenia liczbę dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u…

 • COVID-19,  prawo cywilne,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

  Tarcza antykryzysowa 2.0

  Pandemia koronawirusa już od kilkudziesięciu dni negatywnie wpływa na gospodarkę, w tym działalność polskich przedsiębiorstw.  W celu zapobieżenia i znaczącego ograniczenia  negatywnych skutków pandemii uchwalono pakiet zmian ustawowych zwany tarczą antykryzysową. Czym jest tarcza antykryzysowa? Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań, których zadaniem jest ochrona państwa i jego obywateli przed skutkami związanymi z epidemią koronawirusa. Przyjęte rozwiązania opierają się na pięciu…