• COVID-19,  obowiązki,  prawo pracy,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

    Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

    Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia życia społecznego szybko spowodowały poważny zastój gospodarczy, który zagraża stabilności finansowej wielu polskich przedsiębiorstw. Tym samym zaistniała również groźba likwidacji stanowisk pracy i kryzysu w niektórych sektorach gospodarki. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom pandemii Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej rozpoczął program Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Rozwiązania dla mikro,…

  • COVID-19,  obowiązki,  prawo pracy

    Badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników wobec pandemii koronawirusa

    Zgodnie z przepisami polskiego prawa pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Czy te zapisy są jednak wykonalne w dobie pandemii koronawirusa? Kodeks pracy wyraźnie określa zakres obowiązkowych badań, do jakich zobligowany jest pracownik przed podjęciem pracy. Są to mianowicie: Badania wstępne dla przyjmowanych pracowników Badania…