• obowiązki,  prawo cywilne,  rejestry,  spółki,  umowy,  zobowiązania

  Spółka cicha

  Obowiązujący w Polsce kodeks spółek handlowych reguluje kilka najważniejszych dla polskiego prawa spółek, dzielących się na podmioty osobowe i kapitałowe. Warto jednak pamiętać o jego poprzedniku, przedwojennym kodeksie handlowym, który regulował jeszcze jedną formę działalności gospodarczej. Jest to tzw. spółka cicha, której regulacje pośród spółek handlowych utraciły moc w 1964 roku, z chwilą wejścia w życie nowego kodeksu cywilnego. Należy…

 • COVID-19,  obowiązki,  prawo pracy,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

  Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia życia społecznego szybko spowodowały poważny zastój gospodarczy, który zagraża stabilności finansowej wielu polskich przedsiębiorstw. Tym samym zaistniała również groźba likwidacji stanowisk pracy i kryzysu w niektórych sektorach gospodarki. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom pandemii Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej rozpoczął program Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Rozwiązania dla mikro,…

 • COVID-19,  obowiązki,  prawo cywilne,  spółki,  umowy,  zobowiązania

  Zawieszenie działalności gospodarczej w obliczu pandemii koronawirusa

  Pandemia koronawirusa spowodowała głęboki zastój gospodarczy i uniemożliwiła znacznej części przedsiębiorców normalne prowadzenie swych działalności. Wielu z nich zdecydowało się na skorzystanie z możliwości jakie daje ustawa prawo przedsiębiorców i zawiesiło działalność gospodarczą. Czy to dobre rozwiązanie? Czy może skorzystać z niego każdy przedsiębiorca? Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej? Zawieszenie działalności gospodarczej to przerwa w jej prowadzeniu, wynikiem której przedsiębiorca…

 • COVID-19,  prawo cywilne,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

  Tarcza antykryzysowa 2.0

  Pandemia koronawirusa już od kilkudziesięciu dni negatywnie wpływa na gospodarkę, w tym działalność polskich przedsiębiorstw.  W celu zapobieżenia i znaczącego ograniczenia  negatywnych skutków pandemii uchwalono pakiet zmian ustawowych zwany tarczą antykryzysową. Czym jest tarcza antykryzysowa? Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań, których zadaniem jest ochrona państwa i jego obywateli przed skutkami związanymi z epidemią koronawirusa. Przyjęte rozwiązania opierają się na pięciu…

 • prawo cywilne,  umowy,  zobowiązania

  Pojęcie siły wyższej w obliczu pandemii koronawirusa

  Początek 2020 roku z pewnością zapamiętany zostanie przez pandemię koronawirusa, która w ciągu kilku miesięcy stała się problemem globalnym. Pandemia dotarła również do Polski przyczyniając się do znacznych  ograniczeń  życia społecznego,  co w konsekwencji może doprowadzić do kryzysu gospodarczego i konieczności zmian w zawartych dotychczas umowach.  Z pewnością część czynności można argumentować poprzez zastosowanie klauzuli siły wyższej wobec zdarzenia uniemożliwiającego…