rejestry,  spółki,  umowy

Czym jest portal s24?

Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy prawa umożliwiły dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest tradycyjna forma aktu notarialnego, drugim natomiast rejestracja spółki przez Internet w ramach systemu s24. Czym jest ów system?

Platforma s24 to rozwiązanie umożliwiające rejestrację i aktualizację informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, które mają osobowość prawną, czyli choćby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki komandytowej. Funkcjonujący od początku 2012 roku system jest regulowany przepisami kodeksu spółek handlowych i zarządzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak korzystać z systemu s24?

Pierwszym krokiem powinno być założenie bezpłatnego konta na portalu https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ Zarejestrowany użytkownik ma możliwość tworzenia profili przedsiębiorstw pozostających w jego własności. Konto musi mieć każda osoba, która będzie składała swój podpis pod wnioskiem o rejestrację podmiotu, jak również wspólnicy, bądź ich pełnomocnicy, podpisując wniosek.

Następnym etapem jest określenie nazwy spółki, a także wypełnienie kompletu niezbędnych dokumentów wymaganych do rejestracji. W trakcie tego procesu system może dokonać wstępnego sprawdzenia poprawności wypełniania dokumentu, czyli tzw. walidacji. Przed podpisaniem dokumentów można ponownie je wyświetlić i sprawdzić.

Dokumenty można podpisać na dwa sposoby:

  • Wybierając opcję podpisu elektronicznie kwalifikowanego
  • Skorzystać z Profilu Zaufanego

Koszty związane z rejestracją, czyli opłata za wpis do KRS, za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także opłatę manipulacyjną, również można zapłacić elektronicznie..Złożony wniosek trafi do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki, który rozpatrzy go na posiedzeniu dzień po dacie wpływu.

Korzystanie z systemu s24 wiąże się z koniecznością skorzystania z wzorów dokumentów opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podsumowanie

System s24 jest sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców i znacząco skraca i upraszcza całokształt procedury rejestracyjnej spółki. Należy jednak pamiętać, że spółka, która została zarejestrowana w sposób tradycyjny, nie może dokonywać zmian za pomocą systemu s24. Ograniczenia te nie dotyczą jednak sprawozdań finansowych.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości związane z platformą s24 lub chcą za jej pomocą zarejestrować swą spółkę, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.