• obowiązki,  wyroby medyczne

    Co nowego w projekcie ustawy o wyrobach medycznych?

    W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o wyrobach medycznych. Prace zostały zapoczątkowane jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmu, w październiku 2019 r. Najważniejsze zmiany w obecnie procedowanym projekcie dotyczą głównie modyfikacji w zakresie reklamy wyrobów medycznych (zakaz kierowania do publicznej wiadomości reklamy wyrobów przeznaczonych do używania przez osoby posiadające określone kwalifikacje). Wprowadzono także kary administracyjne, które w drodze decyzji…