COVID-19,  prawo cywilne,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

Tarcza antykryzysowa 2.0

Pandemia koronawirusa już od kilkudziesięciu dni negatywnie wpływa na gospodarkę, w tym działalność polskich przedsiębiorstw.  W celu zapobieżenia i znaczącego ograniczenia  negatywnych skutków pandemii uchwalono pakiet zmian ustawowych zwany tarczą antykryzysową.

Czym jest tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań, których zadaniem jest ochrona państwa i jego obywateli przed skutkami związanymi z epidemią koronawirusa. Przyjęte rozwiązania opierają się na pięciu filarach:

  • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników
  • Finansowaniu przedsiębiorców
  • Ochronie zdrowia
  • Wzmocnieniu systemu finansowego
  • Inwestycjach publicznych.

Rządowe wyliczenia podają, iż szacunkowa kwota, która ma być przedmiotem całości programu tarczy antykryzysowej, ma wynieść 212 miliardów złotych, stanowiących ok. 10% PKB. Należy jednak zauważyć, iż program tarczy antykryzysowej jest nieustannie aktualizowany, zatem można się spodziewać, iż kwota ta z każdą kolejną nowelizacją może ulegać zwiększeniu.

Jakie rozwiązania zaproponowano przedsiębiorcom?

Rozwiązania tarczy antykryzysowej, w części dotyczącej przedsiębiorców, dotyczą głównie zwolnień składkowych, a także tymczasowych świadczeń, których zadaniem jest bieżąca pomoc materialna dla osób prowadzących określoną formę działalności gospodarczej. Do najważniejszych rozwiązań zaproponowanych przedsiębiorcom z pewnością należą:

  • Możliwość zwolnienia ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która została przyznana mikroprzedsiębiorcom, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, a także firmom zatrudniającym do 49 osób, z których te zatrudniające od 10 do 49 osób, będą mogły liczyć na 50% ulgę w składkach ZUS. Tzw. „wakacje składkowe” mają być przyznane na okres trzech miesięcy
  • Świadczenia postojowe, czyli jednorazowe świadczenia dla prowadzących działalność gospodarczą, których zadaniem jest rekompensata braku osiąganych przychodów z prowadzonej działalności. Wedle znowelizowanych zapisów tarczy antykryzysowej ze świadczenia postojowego będzie można skorzystać trzykrotnie.
  • Systemy pożyczkowe, w tym program pożyczkowy BGK „Pierwszy biznes- wsparcie w starcie”, w ramach którego przewidziano wprowadzenie ulg w spłacie pożyczek, a także możliwość renegocjacji kredytów. W tarczy zaproponowano również bezzwrotne pożyczki dla firm zatrudniających do 9 pracowników, które utrzymają stałe zatrudnienie przez okres 3 miesięcy. Kwota bezzwrotnej pożyczki wyniesie 5 tysięcy złotych.

Podsumowanie

Pandemia koronawirusa z pewnością jeszcze przez kilka miesięcy będzie negatywnie wpływać na działania polskiego gospodarski i rodzimych przedsiębiorstw, uniemożliwiając normalny ich tok pracy. Działania podjęte przez rząd mają na celu w jak największym stopniu negatywne skutki pandemii ograniczyć, co znajduje odzwierciedlanie w zapowiedziach kolejnych nowelizacji tarczy, które, wedle medialnych pogłosek, mają nadać pracodawcom szerokie uprawnienia w cięciu wynagrodzeń i zwalnianiu.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości związane z rozwiązaniami przedstawionymi w pakiecie tarczy antykryzysowej bądź chcą uzyskać pomoc wnioskując o jej świadczenia, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.