COVID-19,  obowiązki,  prawo pracy,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia życia społecznego szybko spowodowały poważny zastój gospodarczy, który zagraża stabilności finansowej wielu polskich przedsiębiorstw. Tym samym zaistniała również groźba likwidacji stanowisk pracy i kryzysu w niektórych sektorach gospodarki. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom pandemii Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej rozpoczął program Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.

Rozwiązania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wedle założeń programu Polskiego Funduszu Rozwoju główne założenia pomocy dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają oprzeć się na subwencjach finansowych, których większa część ma pozostać bezzwrotna po spełnieniu określonych w programie warunków. Wartą 75 miliardów złotych realizację programu podzielono na dwa rodzaje założeń:

  • Tarcza finansowa dla mikro firm, której wartość wynosić będzie 25 miliardów złotych oraz
  • Tarczę finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw, której wartość wynosić będzie 50 miliardów złotych.

Wspomnieć należy, iż w tej formule programu żywotną rolę odgrywają banki współpracujące z Polskim Funduszem Rozwoju, albowiem to właśnie za ich pośrednictwem, poprzez system bankowości elektronicznej, przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie. Wnioski są przyjmowane od 29 kwietnia bieżącego roku.

Rozwiązania dla dużych firm

Polski Fundusz Rozwoju, poprzez swój program, oferuje również pomoc dla największych przedsiębiorstw, czyli takich zatrudniających co najmniej 250 pracowników z obrotem powyżej 50 milionów euro, bądź, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 150 pracowników z rocznym obrotem przekraczającym 100 milionów złotych.

Program tarczy finansowej dla dużych firm podzielony został na kilka instrumentów finansowych o łącznej wartości 25 miliardów złotych. Wśród nich można wymienić:

  • Tarczę płynnościową PFR w formie finansowania płynnościowego
  • Tarcza finansowa PFR w formie finansowanie prewencyjnego
  • Tarcza kapitałowa PFR w formie finansowania inwestycyjnego

Warto nadmienić, iż rozwiązania zaproponowane dużym firmom opierają się głównie na indywidualnym opracowaniu, obejmującym zarówno finansowanie dłużne, jak również zaangażowanie kapitału. Program zakłada wsparcie podmiotów gospodarczych mających rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, eliminując jednocześnie starania o dofinansowanie przedsiębiorstw, których rezydencja podatkowa opiera się na państwie z grupy tzw. rajów podatkowych.

Podsumowanie

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi niewątpliwą szansę dla przedsiębiorców odnotowujących straty finansowe z powodów związanych z zastojem gospodarczym. Wedle założeń PFR beneficjentami programu ma zostać blisko 670 tysięcy przedsiębiorców, do których zostanie skierowana pomoc w wysokości 100 miliardów złotych. Wskazać jednak należy, że część założeń programu wciąż czeka na akceptację Komisji Europejskiej.

Jeśli są Państwo zainteresowani założeniami programu Tarczy Finansowej PFR bądź potrzebują pomocy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Opracowanie: Bartłomiej Stanek