COVID-19,  obowiązki,  prawo cywilne,  spółki,  umowy,  zobowiązania

Zawieszenie działalności gospodarczej w obliczu pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa spowodowała głęboki zastój gospodarczy i uniemożliwiła znacznej części przedsiębiorców normalne prowadzenie swych działalności. Wielu z nich zdecydowało się na skorzystanie z możliwości jakie daje ustawa prawo przedsiębiorców i zawiesiło działalność gospodarczą. Czy to dobre rozwiązanie? Czy może skorzystać z niego każdy przedsiębiorca?

Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej to przerwa w jej prowadzeniu, wynikiem której przedsiębiorca  jest zwolniony z płacenia składek ZUS, a także podatków dochodowych. Nie musi również składać choćby deklaracji VAT. Zawiesić działalność można z dowolnego powodu, jednak okres zawieszenia działalności różni się w zależności od rejestru w którym widnieje spółka. Spółki wpisane do CEIDG mają prawo do zawieszenia na dowolny okres, jednak nie krótszy niż 30 dni, natomiast w przypadku spółek KRS możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej do 24 miesięcy. Również i tym przypadku najkrótszy okres dopuszczalnego zawieszenia wynosi 30 dni.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą? Po pierwsze przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a także Ci, którzy zatrudniają jedynie pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych. W przypadku kiedy przedsiębiorstwo zatrudnia osoby na umowie o pracę, mianowania czy powołania, bądź na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, należy pamiętać, aby powyższe umowy rozwiązać. Zawiesić działalność gospodarczą mogą również wspólnicy spółki cywilnej, jednak w tym przypadku skuteczne zawieszenie wymaga zgody wszystkich wspólników.

Zawieszając działalność należy pamiętać o konieczności spełnienia kilku warunków, a wśród nich choćby:

  • Powstrzymania się od prowadzenia bieżącej działalności czy osiągania bieżących przychodów. Dozwolone jest jednak przyjmowanie należności czy spłata zobowiązań z czynności mających miejsce przed zawieszeniem działalności. Możliwe jest również choćby zbycie wyposażenia czy zabezpieczenie źródła przychodów.
  • Przedsiębiorca wciąż ma obowiązek prowadzenia księgowości, uczestnictwa we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością czy wykonywania powinności wymaganych przepisami prawa.
  • Jeżeli zawieszenie działalności gospodarczej potrwa dłużej niż 30 dni, należy pamiętać, iż przedsiębiorca straci prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Istnieją cztery sposoby zawieszenia działalności gospodarczej:

  1. Osobiste stawiennictwo we właściwym urzędzie gminy
  2. Poprzez pełnomocnika
  3. Wysłanie listu do właściwego urzędu gminy z dokumentem notarialnie poświadczającym podpis
  4. Skorzystanie z systemu CEIDG przy użyciu Profilu Zaufanego bądź elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej jest jedną z najciekawszych ustawowych możliwości, które znajdują zastosowanie w czasie szczególnie trudnego dla przedsiębiorców okresu pandemii koronawirusa. Należy również przy tym podkreślić, iż obowiązująca od początków kwietnia tzw. tarcza antykryzysowa umożliwiła przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy, a także chociażby przyznania świadczenia postojowego po spełnieniu określonych warunków. Czy rozwiązania nowej ustawy przeciwdziałającej skutkom pandemii są korzystne dla każdego przedsiębiorcy? Warto, aby każdy prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie jej rodzaju, a także sposobu zarządzania, sam ocenił jakie rozwiązanie będzie dla niego najlepsze.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących zawieszenia działalności gospodarczej, a także skorzystać z  pomocy doświadczonych prawników w kwestiach związanych z prawną ochroną przedsiębiorstwa w okresie pandemii koronawirusa, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Opracowanie: Bartłomiej Stanek