obowiązki,  rejestry,  spółki

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – co czeka nas w przyszłości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorcy, prowadzący określoną formę działalności, podlegają obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie wpisu można dokonać na trzy sposoby:

  • poprzez osobiste złożenie wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonane
    w biurze podawczym właściwego sądu rejonowego, w wydziale gospodarczym KRS
  • wysłanie wniosku drogą pocztową
  • zgłoszenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez wykorzystanie panelu do składania wniosków umieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Skorzystanie z tej formy wymaga opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź założenia profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Przedsiębiorcy rzadko jednak decydują się na skorzystanie z formy elektronicznej, albowiem, wedle obowiązujących przepisów, nie każdy wniosek może być złożony tym sposobem, a co za tym idzie wnioskodawca w niektórych przypadkach jest zmuszony skorzystać z tradycyjnej formy składania wniosków i osobistego załatwienia sprawy w biurze podawczym sądu.

Wszystko zmieni jednak nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która spowoduje, iż od 1 marca 2021 roku składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego będzie możliwe jedynie w formie elektronicznej.  Zmiany mają przede wszystkim znacznie ułatwić składanie wniosków do KRS, a także wpłynąć na szybsze wydawanie rozstrzygnięć przez uprawniony organ. System ma automatycznie pomagać przedsiębiorcy w prawidłowym wypełnieniu wniosku poprzez określenie obowiązkowych pól do uzupełnienia, jak również udzielać pomocy wypełniając kolejne pozycje za pomocą wyboru z listy. Informatyzacja KRS pomoże także w kwestiach związanych z aktami notarialnymi, bowiem doprowadzi do ułatwienia korzystania z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Akt Notarialnych. Po umieszczeniu przez notariusza elektronicznego wypisu w Repozytorium, w późniejszych wnioskach do sądu wystarczy będzie podać jedynie numer elektronicznego wypisu aktu z systemu, co  automatycznie połączy wniosek z danym aktem notarialnym. System zapewni również możliwość sprawdzenia statusu sprawy.

Ponadto warto zaznaczyć, iż nowelizacja przepisów sprawi, że wszelka korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem odbywać się będzie w formie elektronicznej. Wyjątkiem w tym względzie będą jedynie środki zaskarżenia, do rozpoznania których właściwy będzie Sąd Najwyższy.

Warto również wspomnieć, iż obok zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zapisy prawa pozwolą na prowadzenie nowej formy działalności gospodarczej – tzw. prostej spółki akcyjnej, która ma za zadanie ułatwienie funkcjonowania i jednoczesne zachęcenie do powstania uproszczonych form działalności gospodarczej w spółce czy coraz popularniejszych startupów.

Powyższe zmiany miały pierwotnie obowiązywać już od marca bieżącego roku, jednak wobec prawdopodobnych problemów technicznych i obaw dotyczących sprawności działania systemu, który niewątpliwie odgrywałby kluczową rolę w obsłudze elektronicznych wniosków do KRS, Sejm RP ustawą nowelizującą przesunął termin zmian na przyszły rok.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości związane z prawidłowym wypełnianiem wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego lub życzą sobie uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przyszłych zmian przepisów związanych z działalnością przedsiębiorców, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Opracowanie: Bartłomiej Stanek