• COVID-19,  prawo cywilne,  spółki,  Tarcza antykryzysowa,  umowy,  zobowiązania

  Tarcza antykryzysowa 2.0

  Pandemia koronawirusa już od kilkudziesięciu dni negatywnie wpływa na gospodarkę, w tym działalność polskich przedsiębiorstw.  W celu zapobieżenia i znaczącego ograniczenia  negatywnych skutków pandemii uchwalono pakiet zmian ustawowych zwany tarczą antykryzysową. Czym jest tarcza antykryzysowa? Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań, których zadaniem jest ochrona państwa i jego obywateli przed skutkami związanymi z epidemią koronawirusa. Przyjęte rozwiązania opierają się na pięciu…

 • rejestry,  spółki,  umowy

  Czym jest portal s24?

  Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy prawa umożliwiły dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest tradycyjna forma aktu notarialnego, drugim natomiast rejestracja spółki przez Internet w ramach systemu s24. Czym jest ów system? Platforma s24 to rozwiązanie umożliwiające rejestrację i aktualizację informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, które mają osobowość prawną, czyli choćby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki komandytowej. Funkcjonujący od początku…

 • prawo cywilne,  umowy,  zobowiązania

  Pojęcie siły wyższej w obliczu pandemii koronawirusa

  Początek 2020 roku z pewnością zapamiętany zostanie przez pandemię koronawirusa, która w ciągu kilku miesięcy stała się problemem globalnym. Pandemia dotarła również do Polski przyczyniając się do znacznych  ograniczeń  życia społecznego,  co w konsekwencji może doprowadzić do kryzysu gospodarczego i konieczności zmian w zawartych dotychczas umowach.  Z pewnością część czynności można argumentować poprzez zastosowanie klauzuli siły wyższej wobec zdarzenia uniemożliwiającego…

 • obowiązki,  rejestry,  spółki

  Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – co czeka nas w przyszłości?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorcy, prowadzący określoną formę działalności, podlegają obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie wpisu można dokonać na trzy sposoby: poprzez osobiste złożenie wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonane w biurze podawczym właściwego sądu rejonowego, w wydziale gospodarczym KRS wysłanie wniosku drogą pocztową zgłoszenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez wykorzystanie panelu do składania wniosków…

 • AML,  obowiązki,  rejestry,  spółki,  Uncategorized

  Stowarzyszenia i fundacje a obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  UWAGA! AKTUALIZACJA Z DNIA 01 KWIETNIA 2020 R.   Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) znowelizowano art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018…